Jodtabletter – informasjon til foreldre/foresatte, flyktningemottak og øvrig befolkning- 2023.     

Godkjent av kommuneoverlege Ulf Seljelid 03.10.2023

Dagens trusselbilde tilsier at risikoen for atomhendelser er økt, og at det derfor kan bli aktuelt å gi råd om bruk av jod-tabletter. Det er Helsedirektoratet, Statens strålevern og Statens legemiddelverk som gjør vurderingene. Jodtabletter skal ikke tas før det er gitt beskjed om det fra myndighetene.

Hvorfor er det økt risiko for atomhendelser?

Krigen i Ukraina har økt risikoen for at skader på kjernekraftverk kan medføre spredning av radioaktivitet både i nærområdet og med vinden til våre deler av Europa.

Bruk av kjernefysiske våpen er et worst case scenario.

I vår normale hverdag er risikoen knyttet til:

 • ulykker ved kjernekraftverk.  Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker.
 • at ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge.
 • terroraksjoner rettet mot kjernekraftverk.

Felles er at dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jod tabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. Det vil ofte bli iverksatt sammen med en anbefaling om å oppholde seg innendørs i 2 døgn.

Hvem skal ta jodtabletter?

Målgruppen for bruk av jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst risiko for å få kreft i skjoldbrukskjertelen dersom de har vært utsatt for radioaktiv jod.

Jodtabletter som beskyttende tiltak

Tilskudd av naturlig jod blokkerer for at radioaktiv jod opptas i skjoldbruskkjertelen og forebygger kreft i skjoldbruskkjertelen.

Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Dette gir økt risiko for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Jod-tabletter er derfor aktuelt som beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod.

Kosttilskudd eller salt med jod-tilskudd er ikke det samme og erstatter ikke jod-tabletter.

Når skal tablettene tas?

Jodtabletter skal tas etter råd fra det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap.  

Informasjonen vil bli gitt i mediene (radio, TV, avis) og fra kommunen (befolkningsvarsling). Du kan også finne info på www.dsa.no Tablettene skal helst tas rett før eller eventuelt inntil 4 timer etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod i luft, mat og/eller drikke.

Dosering

Det er to tablett-typer med ulik styrke på markedet: Kaliumjodid 65 mg eller Jodix 130mg. De er likeverdige i effekt. Det er anbefalt at alle personer under 40 år har jodtabletter lagret hjemme som en del av sin egenberedskap.

Det forutsettes at disse må anskaffes på egen hånd da Snåsa kommune kun har kapasitet til utdeling av jod-tabletter til barn og unge under 18 år samt ammende og gravide.

Doseringen er:

For voksne og barn over 12 år: 130 mg

 • For barn 3 -12 år:                                 65 mg
 • For barn fra 1 måned til 3 år:                32,5 mg.

Om barnet ikke tar tablett kan tabletten oppløstes i 5 ml. vann. Bruk gjerne doseringssprøyte. Alternativ er 1 teskje = 2,5 ml. Gi rikelig drikke etterpå.

 • For spedbarn under 1 måned:               16 mg.

Oppskrift:

Løs opp 32,5 mg tablett i 5 ml vann. Rør godt og gi halvparten (2,5 ml.) til barnet.

Gi rikelig drikke etterpå. Kast resten av glasset (Bruk gjerne doseringssprøyte, men om du ikke har det: 2,5 ml. tilsvarer 1 teskje).

Dosen til barn er uavhengig av om barnet ammes og skal ikke justeres for vekt.

Foresatte (evt. etter veiledning fra flyktningmottak for beboere der) er selv ansvarlige for å dosere og følge instruksjoner.

Hvor får man tak i jodtabletter?

Det anbefales at familier og flyktningemottak kjøper inn jodtabletter til barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Jodtabletter selges reseptfritt på apotek.

Snåsa kommune har et lager med tilstrekkelige jodtabletter tilgengelig med oversikt over barn og unge:

 • Tablettene oppbevares på Snåsa Legekontor. Tablettene vil bli distribuert til skoler/barnehager i disse sin åpningstid for henting/hjemsending slik at foreldre/foresatte er ansvarlig for dosering.
 • Jodtabletter gjøres tilgjengelige til henting/bringing utenom åpningstid
 • Kommunen har ekstra beredskapslager til blant annet gravide og ammende.
 • Flyktningemottak har tilstrekkelig oversikt og lager og for egne beboere til enhver tid.

Er det noen barn som ikke bør ta jodtabletter?

Kontakt fastlegen dersom:

 • Barnet har betennelse i skjoldbruskkjertelen eller forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen, dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) eller kjent allergi mot jod eller innholdsstoffene i jodtablettene skal barnet ikke ha jodtabletter.det er mistanke om overfølsomhetsreaksjoner for jod.
 • Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Holdbarhet og oppbevaring

Jodtabletter er svært stabile og holder seg også etter utløpsdato om de oppbevares korrekt: I originalpakning, tørt og ved romtemperatur. Oppbevar tablettene utilgjengelig for barn.

Mer informasjon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin nettside www.dsa.no/atomberedskap