Koronavaksine - Høsten 2023

Det blir koronavaksinering på Snåsa helsehus, legekontoret.

  • mandag 09.10.23 kl 15.00 til 18.00
  • tirsdag 10.10.23 kl 15.00 til 18.00

Det skal ikke bestilles time for vaksinering, det er «drop-in» time.

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskingsdose før høst-vintersesongen 23/24

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere  
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe  
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom 
  • Aldersgruppen 6 måneder –11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
  • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Influensavaksine

Vi får influensavaksine i slutten av oktober. Det blir annonsert på nytt når vi har tidspunktet klart. Alternativt kan du få influensavaksine og koronavaksine samtidig hvis du venter til influensavaksinen kommer.

 

Hilsen

Snåsa legekontor