Kulturmidler 2023

Søknadsfrist 2. oktober

Kulturmidler er tilskudd som kan gis til drift av lag og foreninger som arbeider med kulturaktiviteter i Snåsa. Lag og foreninger som bare organiserer aktivitet for voksne, kan ikke søke.

Har du spørsmål vedrørende ordningen, kontakt: 

Kulturkontoret - Kristin Østgård, 92 43 67 09

Mail: kristin.ostgard@snasa.kommune.no  

Alle søkere skal motta bekreftelse på mottatt søknad - ta kontakt om du ikke får bekreftelse!

Husk alle vedlegg – godkjent regnskap med noter, og årsmelding

Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet.  

Elektronisk søknadsskjema finner du her.

 

Mottakere av faste tilskudd på kultur bes om å sende anmodning om utbetaling snarest