Måling av Radonverdier i huset

Har du fått telefon vedr. radonmåling? Dette er ikke fra Snåsa kommune.

Snåsa Kommune har blitt gjort oppmerksom på at publikum får telefonhenvendelser som krever radonmåling. Prisene som oppgis i tilbudet er urimelig høye, og vi anbefaler at man selv undersøker og bestiller eventuell måling. En vanlig måling med sporfilm vil foregå over 2 måneder, og vil normalt ligge på rundt kr. 500,- til kr. 700,-

Om man ønsker å få målt årsmiddelverdien for radon i leilighet eller huset, så skal målingene foregå i fyringssesongen, som er nå.

Vi gjør ellers oppmerksom på:

Du som leier ut bolig må måle radonverdiene i utleieboligen, og gjøre tiltak dersom de er for høye. Det følger av Strålevernforskriftens §6, femte ledd som trådte i kraft 1. januar 2012.