Menn i helse er klar for nytt inntak i 2024

  • Menn i helse er et rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 20 - 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.
  • Denne utdanningsmodellen tilbys også for kvinner. 
  • Tilbudet er for de som er i denne målgruppen og har en ytelse fra NAV. 
  • Snåsa Kommune har gode erfaringer med deltagere i Menn i Helse og vi oppfordrer de som er i målgruppen om å søke.

Er dette noe du vil høre mer om?

Da må du melde deg på informasjonsmøtet i Steinkjer tirsdag 13.februar kl. 12.00 hos NAV Trøndelag i O2-huset.

Tips gjerne noen du kjenner. 
 

Se mer informasjon og hvordan du melder deg på møtet:

https://mennihelse.no/fylker/nord-trondelag/


Menn i helse har egen nettside

Du kan lese mer om utdanningstilbudet Menn i helse på deres nettside.