Overgang til månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr

Fra 01.01.2024 går kommunene Snåsa, Inderøy og Steinkjer over til månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr for alle boligeiendommer, dvs. gebyr for vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt.

Fritidseiendommer og næringseiendommer vil opprettholde tre terminer som tidligere, med forfall i mars, juni og september.

Årsaken til at kommunene velger denne løsningen, er at den gir større forutsigbarhet i privatøkonomien måned for måned.

Selv om det nå gjøres en endring til 12 terminer for boligeiendommer, betyr ikke dette at beløpet på alle 12 terminene trenger å bli like.

Eiendomsskatt 

Kommunen bruker boligverdi fra Skatteetaten for å beregne eiendomsskatten. Grunnlaget fra Skatteetaten kommer dessverre så seint på året at vi ikke rekker å beregne rett eiendomsskatt i januar. Årets eiendomsskatt for boligeiendommer vil derfor bli fordelt på terminene fra og med termin med forfall i mars, til og med termin med forfall i januar neste år.

Eiendommer med vannmåler 

Vannmåleroppgjøret for forutgående år vil skje på termin med forfall i mars. Denne fakturaen vil også inneholde akonto for januar.