Rapport eldrehelse HUNT4 70+ Snåsa kommune

Les rapporten her

HUNT forskningssenter, NTNU og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse takker

kommunene for et meget godt samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av HUNT4 70+.

Uten kommunenes bidrag hadde HUNT4 ikke vært mulig å gjennomføre.

 

Rapporten inneholder tall fra HUNT4 70+ som ble gjennomført som en del av den fjerde

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i perioden fra september 2017 til februar 2019.

Rapporten ligger også på HUNT sin hjemmeside sammen med de andre rapportene som er laget etter HUNT4.