Samtaletilbud lavterskel – samiske barn, unge, familier og voksne

SANKS (Samisk nasjonalt kompetansetjeneste for psykisk helse og rus) 

tilbyr lavterskelsamtaler, der man kan få hjelp uten henvisning. Man kan få inntil tre samtaler, disse er gratis. Samtalene kan tas over video, telefon eller som fysiske samtaler. Man ringer selv inn og ber om samtale. 

Gjelder det voksne over 18 år ta kontakt på telefon 78967430.

Gjelder det barn/unge under 18 år ring 78967420.

 

NASAK (Nasjonalt Samisk Kompetansesenter) 

tilbyr samtaler for samiske barn, unge og familier. Det kan være individuelle samtaler, familiesamtaler eller gruppe samtaler.  NASAK er en del av Indre Finnmark familievernkontor, men dekker også samiske områder i sør.

Familievernet er et lavterskeltilbud. Det er gratis, taushetsbelagt, og man trenger ikke henvising.

For ytterligere informasjon /behov for samtale ta kontakt med Johan Inge Greff. Telefon 46616241.