Snåsa helsehus har behov for flere vikarer til sykeheimen, hjemmetjenesten og hovteigen.

Ta kontakt med avdelingslederne for en uformell prat om arbeidsoppgaver og arbeidsdager.

  • Avdelingsleder sykeheimen, Ann Elin Øverli tlf 99018604
  • Avdelingsleder hjemmetjenesten, Hilde Bakken Larssen tlf 41437872
  • Avdelingsleder hovteigen, Ingrid Aasum tlf 99012447