Snåsa kulturskole - Søknadsfrist Fredag 02.08.2024

Snåsa kulturskole skal være en møteplass der barn, ungdom og voksne kan utvikle sine musikalske og kulturelle ferdigheter innenfor det tilbudet som til enhver tid blir gitt.

Kulturskolen sitt mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

Brosjyre Snåsa kulturskole 2024 - 2025 (PDF, 12 MB)

Snåsa kulturskole sin visjon

Musikk, dans, visuelle kunstfag, skapende skriving, kokkekunst og drama er for alle. ALLE ER FØDT KUNSTNERE!

Sang, dans, drama, musikk eller kokkekunst?

Se hvilket tilbud kulturskolen har dette skoleåret, og søk plass på kulturskoleløsningen speedadmin: 

Se tilbud og søk kulturskoleplass

Priser

Kulturskole - priser pr. 01.01.24
Tilbud Pris pr. år
1. elevplass 3.200
2. elevplass (20% søsk.mod.) 2.560
3. elevplass (30% søsk.mod.) 2.240
4. elevplass (50% søsk.mod.) 1.600
KUL MAT, Kunstverksted 2000
Avgift materiell, kopiering m.m. pr.plass 180