Svømmebassenget

Svømmebassenget

Se mer informasjon på svømmebassenget sin Facebookside

______________________________________________

Svømmebassenget er et godt tilbud til bygda, og resulterer i trygge barn i vannet i tillegg til at det er et helsefremmende tilbud.

Åpningstider:

Åpningstider i svømmebassenget
Ukedag Tidspunkt Svømmebasseng Badstue
Tirsdager 17:30 - 19:00 Åpent for alle Damer hver tirsdag.
19:00 - 20:30 Åpent for alle som vil svømme/trene
Onsdager 17:30 - 19:00 Åpent for alle Herrer hver onsdag.
19:00 - 20:30 Åpent for alle som vil svømme/trene
Fredager 17:30 - 19:00 Åpent for alle Damer - oddetallsuke / Herrer - partallsuke
19:00 - 20:30 Åpent for alle som vil svømme/trene
Lørdager 11:00 - 13:00 Åpent for alle - Familiebading Damer - oddetallsuke / Herrer - partallsuke

 

Priser:

Svømmebassenget - priser pr. 01.01.2022
Type Pris
Voksne 80
Barn (0 - 15 år) og uførepensjonister 40
Klippekort for voksne (10 klipp) 700
Klippekort for barn og uførepensjonister (10 klipp) 350
Timepris for leie av bassenget 500
Familiekort 200
Månedskort for voksne 350
Månedskort for barn og uførepensjonister 175
Det ytes 50 % studentrabatt.

Fakta

Svømmebassenget er tilknyttet Snåsa skole / Snåsa samfunnshus.
Bassenget er 16,6 m. langt og har 4 baner.

Adresse:

Ella Holm Bulls veg 4
7760 Snåsa

Livredningsprøve

Det kreves godkjent livredningsprøve for minimum en av instruktørene / trenere / ledere fra hver enkelt leietaker.

De som ikke har nødvendige livredningskvalifikasjoner tilbys leie av badevakt for kr 330,- +mva. per time pluss eventuelle tillegg.

Til toppen