Tilskudd til inkludering av barn og unge –2023

Det er i forslag til statsbudsjett avsatt midler til inkludering av barn og unge.

 

Mer informasjon om ordningen og søknadsprosess finner du her: https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/

 

Søknadsfrist for 2023: 

18. november 2022.


Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.