Utlysning av Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2024

Nå er det mulig å søke tilskuddsmidler gjennom ordningen «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2024», med søknadsfrist 1. desember 2023. Velkommen med søknad for 2024. 

Det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no (lenke til søknadsskjema). 

All informasjon om «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2024» finner du på denne lenken: Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag - 2024

 

Invitasjon til digitalt kurs for tilskuddsordningen

Trøndelag fylkeskommune vil i anledning av utlysning av ordningen  “Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag invitere til et digitalt søkekurs. 

Kurset vil gi informasjon om tilskuddsordningen, hva som kan være viktig å tenke på om dere vil lage en søknad og hvordan sette opp budsjett- og finansieringsplan. Det blir også tid til å stille spørsmål. Det vil derfor være en fin anledning for å se om denne tilskuddsordning kan være aktuell for deres tiltak/prosjekt.

Målgruppe

Målgruppe for søknadskurset og tilskuddsordningen er frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag.

 

Tidspunkt og møtelenke

For å sikre at flest mulig interesserte kan delta vil vi arrangere ett kurs på dagtid og ett på kveldstid.

Onsdag 1. november 2023, kl. 10.00 – 11.00 Klikk her for å bli med i møtet 

Onsdag 1. november 2023, kl. 18.00 – 19.00 Klikk her for å bli med i møtet 

 

Påmelding

Du trenger ikke å melde deg på for å delta. Klikk på lenken ovenfor, etter tidspunktet som passer best for deg for å logge deg på.

 

Velkommen!