Beredskap i Snåsa

Krigen i Ukraina ryster en hel verden og hver og en av oss. Kommunen får en del spørsmål om beredskapen i kommunen og legger ut derfor følgende info.  

Generelle råd om egenberedskap:

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du råd om hva som bør være på plass i ditt eget lager:

Råd for beredskap i hjemmet

Jodtabletter ved atomulykke:

Noen lurer på om de skal ta jodtabletter på grunn av krigen i Ukraina. Dette er ikke nødvendig i dag, og hvis det skulle bli behov har Snåsa kommune beredskapslager med jodtabletter til de prioriterte gruppene.

Det er også anbefalt å ha jodix 130 mg jodtabletter  ved atomhendelser i eget  beredskapslager.  Myndighetene anbefaler alle under 18 år, samt gravide og ammende, å innta høydose jod så raskt som mulig ved en atomulykke. Dette fordi disse befolkningsgruppene er mest utsatt for å få kreft i skjoldbruskkjertelen ved kontakt med radioaktivt jod. I spesielle tilfeller kan også personer mellom 18-40 år bli anbefalt tilskudd med jod. 

Personer over 40 år trenger ikke å innta Jodix høydose jodtabletter ved atomulykke, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten.

Noen å snakke med ?

Kommune oppfordre alle til å være solidariske både lokalt og ellers. Det er viktig at vi er flinke til å ta vare på hverandre og de som har det ekstra vanskelig nå.

Har du behov for å snakke med noen? Så kan kommunen tilby samtaler ved Tjeneste for psykisk helse.

Se kontaktinfo for psykisk helse