Priser renovasjon

Renovasjon priser pr. 01.01.2022
Gebyr Pris Eks. moms
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) 3220
140 L rest, + mat, plast og papir/papp 2960
360 L rest, + mat, plast og papir/papp 4080
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 450
Minst 3 abm med felles hentepunkt - alle fraksjoner 3090
Minst 6 abm med felles hentepunkt - alle fraksjoner 2750
Bringeordning alle fraksjoner 2520
Hytte - fritidsrenovasjon 850
Fri levering av husholdningsavfall på Semsøra (Avgift inkl. i gebyr)

 

Renovasjonstjenester pr. 01.01.2022
Tjeneste Pris eks. moms
Utkjøring/bytte av beholder (endring / stopp i abonnement) 285
Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abonn.) 700
Abonnenten kan selv levere / hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra Gratis
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand - 10 m 600
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 11 - 15 m 800
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 16 - 20 m 1150
Ny tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) pr. stk 48
Ved bestilling av av ekstratur for henting (p.g.a ikke hentet i rute som følge av innparkering m.v) 1125 pr. påbegynt time