Priser renovasjon

Renovasjon priser pr. 01.01.2024
Gebyr Pris inkl. moms
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) 4350
140 L rest, + mat, plast og papir/papp 3888
360 L rest, + mat, plast og papir/papp 5463
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 563
Minst 3 abm med felles hentepunkt - alle fraksjoner 4138
Minst 6 abm med felles hentepunkt - alle fraksjoner 3681
Bringeordning alle fraksjoner 3406
Hytte - fritidsrenovasjon 1150
Fri levering av husholdningsavfall på Semsøra (Avgift inkl. i gebyr)

 

Renovasjonstjenester pr. 01.01.2024
Tjeneste Pris inkl. moms
Utkjøring/bytte av beholder (endring / stopp i abonnement) 388
Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abonn.) 944
Abonnenten kan selv levere / hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra Gratis
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand - 10 m 875
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 11 - 15 m 1125
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 16 - 20 m 1625
Ny tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) pr. stk 48
Ved bestilling av av ekstratur for henting (p.g.a ikke hentet i rute som følge av innparkering m.v) 1531 pr. påbegynt time
Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått til til befaring, henting, opprydding