Drikkevann og drikkevannskvalitet

Drikkevann

Snåsa kommune drifter tre kommunale vannverk (Fjellstad, Nordsia og Vest-Snåsa) som til sammen forsyner ca 20% av abonnentene. Øvrige abonnenter er tilknyttet ett av syv private vannverk, hvorav Snåsa vannverk, Øverbygda vannverk og Sørbygda vannverk er de største.

Drikkevannskvalitet

Alle vannverk i Snåsa skal tilfredsstille kravene i Drikkevannsforskriften

Prøvetaking og analyser på drikkevann 

Kommunens rutiner vedr. prøvetaking og analyser av vannkvalitet baserer seg på krav i Drikkevannsforskriften, og er utarbeidet i samarbeid med Mattilsynet. Det tas regelmessige prøver og analyser både fra råvannskilde, behandlingsanlegg og på ledningsnettet.

Det største kommunale vannverket har renseanlegg og høydebasseng på Finsås, og tar råvannet fra Snåsavatnet. Fjellstad og Nordsia benytter grunnvann fra borhull, og har generelt mindre krav til etterbehandling før det slippes på nettet.

På behandlingsanlegget på Finsås er det regelmessig tilsyn. I henhold til et fastlagt program tas manuelle prøver som sendes til SGS Stjørdal for analyser. Prøver tas også hos abonnenter for å overvåke eventuelle forstyrrelser på ledningsnettet.

Noen av parameterne vi analyserer på er bl.a.:

  • bakterier (e-coli, koliforme)
  • pH, farge
  • aluminium, jern, mangan
  • parasitter
  • m.fl.

Hardhet drikkevann

I drikkevannsforskriften er det ikke satt krav til innholdet av kalsium og magnesium i drikkevann, da det ikke er registrert negative helseeffekter forbundet med disse.

Hardt vann gir et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Slike avleiringer kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer. Ved vasking vil man oppleve at såpe skummer dårlig, og man vil normalt kompensere med å bruke mer såpe.

I bløtt vann er det mindre kalsium og magnesium. Såpe og rengjøringsmidler skummer bedre og blir også mer effektivt.

Overflatevann er generelt mykere enn grunnvann.

Flere opplysninger om vannkvaliteten fås ved henvendelse til vann- og avløpsenheten som oppbevarer dokumentasjon av vannkvaliteten etter analyser utført av SGS avd. Stjørdal.