Snåsa skole

Snåsa skoles visjon er å bidra til trivsel, trygghet og fellesskap for alle elever, foresatte og ansatte, og dermed legge et godt grunnlag for læring og kunnskap. Miljø og klasseledelse er fokusområder som vi ser er et viktig grunnlag for et godt læringsmiljø på skolen. Vi er stolte av skolen vår!

Foresatt i skolen?

Vi oppfordrer alle våre foresatte til å oppdatere sin kontaktinformasjon på skolesystemet IST.

For å følge opp eleven vil det være nyttig å laste ned appene IST Home og Skooler parents til din mobil. 

Skolerute

Skolen følger Trøndelag fylkeskommunes skoleruter. Ved evt. avvik, så får elever og foresatte direkte beskjed fra skolen. 

SFO

Les mer om skole- og fritidsordningen.

Frukt og skolemelk