Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Skolefritidsordning (SFO)

SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, er godt egnet for formålet.

SFO for alle barn i 1. – 4. trinn. (1. – 7. trinn for barn med særskilte behov)

Åpningstid:

Morgen fra kl 07.30 – 08.50, ettermiddag fra kl 14.40 – 16.15. (fredager fra kl 12.50 – 16.15)

Betalingssatser:

SFO priser fra 01.01.20
SFO priser fra 01.01.20
Tilbud Pris pr. mnd.
10 t/ uke 1.020
15 t/uke 1.610
Heldagstilbud 2.605
Søskenmoderasjon: 30 % fra 2. barn
Søskenmoderasjon: 50 % fra 3. barn
Kjøpedager m/SFO-plass 220 pr. dag
Kjøpedager uten SFO-plass 315 pr. dag

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema legges ut i barnehagene og på skolen. Finnes også på hjemmesiden til skolen eller ved henvendelse skolen.

Hjemmeside:

Snåsa skole

 

 

Til toppen