Skolefritidsordning (SFO)

SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Skolefritidsordningen er tilknyttet skolen.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist er 10. mars

Søknad om SFO-plass:

Her kan du søke om ny plass, endre oppholdstid, eller si opp SFO-plassen din.

Søk SFO-plass

Åpningstider

SFO har ordinær åpningstid fra 07.30-16.15.
Det kan tilbys utvidet åpningstid fra 06.45-16.45 – etter avtale. Dette avtales senest klokka
14.00 dagen før med SFO-leder (personalet)
SFO Snåsa skole: 412 61 306
SFO-leder: Anette Bergli

Priser

SFO priser fra 01.01.23
Trinn Tilbud Merknad Pris pr. mnd.
1. 10 t/ uke Hele tilbudet er gratis 0
1. 15 t/uke 12 timer er gratis. Betaling for 3 timer i uka 386
1. Heldagstilbud 12 timer er gratis. Betaling for resten av tilbudet 973
2. - 4. 10 timer pr. uke 1080
2. - 4. 15 timer pr. uke 1710
2. - 4. Heldagstilbud 2762
Kjøpedager med SFO-plass 233
Kjøpedager uten SFO-plass 334
Søskenmoderasjon, 30 % For 2. barn

Redusert foreldrebetaling

Se mer om redusert foreldrebetaling

 

Eierforhold/ forvaltning:

SFO eies og drives av Snåsa kommune og er organisert innenfor resultatenheten oppvekst.
For tiden felles for Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa skole i Snåsa skole sine lokaler.

 

Vedtekter

Les Snåsa kommunes vedtekter for Skole- og fritidsordningen