Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Noen av kjernetrekkene ved folkehelsearbeid

• Det er en samfunnsoppgave
• Det er befolkningsrettet
• Det utøves gjennom påvirkning av faktorer som har positive eller negative effekter på helsen
• Det tar lang tid fra tiltakene iverksettes til resultater kommer (måneder- år- generasjoner)

Dagens helsetilstand – og morgendagens helseutfordringer – er i stor grad knyttet til hvordan folk lever livene sine og hvordan samfunnet er organisert. Folkehelsen påvirkes av forhold innenfor ulike sektorer og på en rekke livsområder. Helsesektoren har et særlig ansvar for helse, men ofte er det andre sektorer som eier virkemidlene og har kompetanse på tiltakene. Grunnlaget for god helse legges først og fremst utenfor helsetjenesten.
Folkehelsearbeid er politiske prioriteringer i alle sektorer.


Aktuelt