Snåsa bygdemusem - Vonheim

Vonheim ligger vakkert til med utsikt utover Snåsavatnet og den gamle innlandshavnebyen Viosen.

Vonheim vart freda i 2013 som ett av to forsamlingshus i forbindelse med markeringa av 100-års jubileet for norske kvinners stemmerett.

Huset er intakt fra den tiden det var forsamlingshus, og det var Snåsa arbeidersamfunn som bygde Vonheim i 1901.

Bygningene ble stående tomme da funksjonen som bygdas storstue ble flyttet opp til nye lokaler i Snåsa samfunnshus.

Siden siste halvdel av 70-tallet er huset brukt som museum.

I dag er basisutstillinga til Snåsa Bygdemuseum en historisk reise i dagliglivet i bygda fram til 1950-tallet,
med mye håndverk og husflid som blant anna Snåsa-åkle, lauparsko, Snåsalabba og Snåsa-rosa.

Planer:

Museumsplan 2015-2020 (PDF, 2 MB)
Vedlegg (PDF, 18 MB)

Åpningstider:

Snåsa bygdemuseum har ikke fast åpningstid, men er åpent for omvisning etter avtale

Leie Vonheim?

Utleie Vonheim pr. 01.01.2023
Arrangement Pris
Leie av Vonheim - inntil 4 timer kr 350
Leie av Vonheim - hel dag kr 1.000
Leie av Vonheim - hel helg kr 2.000
Leie av Vonheim - spesielle arrangement Etter avtale