Viltnemda

Viltnemda
Viltnemda - Ved viltpåkjørsel
41 63 05 41
Viltnemda
Medlemmer Varamedlemmer
Trine Hasvang Vaag, leder Ranveig Jørstad Kristiansen (vara for 1-3)
Ola Kristian Johansen, nestleder Espen Johannessen (vara for 1-3)
Nils Kristian Gjefsjø Siv Magritt Østborg (var for 1-3)
Kåre Selliås Tomas Danielsen (vara for 4-5)
Tone Våg Karen-Anna Knutsen Selliås (vara for 4-5)