Viltnemda

Viltnemda
Viltnemda - Ved viltpåkjørsel
41 63 05 41

Viltnemnd ( Nemnda skal også være Innlandsfiskenemnd)

Viltnemnd ( Nemnda skal også være Innlandsfiskenemnd)
Nr. Medlemmer: Vara for nr. 1 - 4 Vara for nr. 5
1 Trine Hasvang Vaag SP - Nestleder Ola Kristian Johansen, SV Bjørn Inge Ånonli, AP
2 Fredrik Berg Holsing, SP Nils Kristian Gjefsjø, H Tone Våg, AP
3 Marte Hegge Berg, SP - Leder Rannveig Jørstad Kristensen, SP
4 Helmer Belbo, SP
5 Kåre Selliås, AP