Produksjons-og avløsertilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.

Hvem kan søke?

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Søknadsskjema

Finn søknadsskjema og frister på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Søk på produksjon- og avløsertilskudd på landbruksdirektoratets hjemmesider