Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift.

Formål

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Hvordan søke?

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Digitalt søknadsskjema

Søknadsfrister:

1. mai og 1. september

Retningslinjer og prioriteringer

Snåsa kommunen har laget et eget informsjonsskriv med egne kommunale retningslinjer og prioriteringer. (PDF, 2 MB) 

Mer generell informasjon om SMIL-ordningen finner du på landbruksdirektoratets hjemmesider.