Besøkskjøring til bebodde fjellgårder

Gaundals- og Gjevsjøløypa har sitt startpunkt på den respektive bebodde fjellgård.

Kjøring uten særskilt tillatelse inn til Gaundalen og Gjevsjøen er etter faste kjøreleier begrenset til de fastboende og personlig besøkende.

De som ikke er personlig besøkende må ha særskilt tillatelse fra Snåsa kommune og nasjonalparkstyret etter motorferdsellov og nasjonalparkforskrift for å kjøre inn til Gjevsjøen og Gaundalen.

Snåsa kommune legger til grunn at de som skal inn til Gjevsjøen og Gaundalen for å kjøre rekreasjonsløypene, Gjevsjø- og Gaundalsløypa, skal være personlig besøkende slik dette kommer til uttrykk i forvaltningsplanen for nasjonalparkene (PDF, 9 MB) (side 60):

 

Fjellgårdene ved Gaundalen og Gjevsjøen

a) Faste vintertraseer mellom bygda og fjellgårder med fast bosetting kan merkes med
bjørkestikker og avmerkes på kart.

Merkede vintertraseer:

1. Grønningen – Heinådalen – Gaundalen
2. Grønningen – Langvatnet – Gjevsjøen
3. Skromoen – Seisjødalen – Gjevsjøen

Dette er hovedleier for de fastboende og deres personlig besøkende. Ved kontroll skal de
fastboende på fjellgårdene kunne bekrefte at besøkende er invitert, enten ved at
besøkende kan forevise e-mail som bekreftelse på dette eller pr tlf.