Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. 

 

Send inn omsetningsoppgave 

Du sender inn omsetningsoppgave ved å fylle ut skjema for Omsetningsoppgave for alkohol