Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Frist for å levere oppgaven er 15. mars.

Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr.

Det vil beregnes gebyr for hvert salgs- / skjenkested foretaket har bevilling for. Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol, frist innen 15 mars.

 

Send inn omsetningsoppgave 

Du sender inn omsetningsoppgaven ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under.

Omsetningsoppgave for alkohol

 

Ved avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

 

Vedlegg til oppgaven

Bekreftelse fra revisor/regnskapsfører om faktisk omsetning 

 

Ny virksomhet

Hvis salgs- eller skjenkestedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

 

Opphør eller salg av virksomheten

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp.

Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.

 

Drift på tidligere eiers bevilling 


Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Se gjeldende satser m.m. i alkoholforskriften.

 

Hva skjer hvis jeg ikke leverer oppgaven eller betaler gebyret?

  • Manglende innlevering av omsetningsoppgaver innen fristen vil føre til prikktildeling etter alkoholforskriften. En ufullstendig utfylt oppgave og/eller vedlegg regnes som manglende innlevering.
  • Manglende eller feil betaling av bevillingsgebyret innen fristen vil også føre til prikktildeling etter alkoholforskriften.
  • Ved tolv prikker eller flere i løpet av to år, blir salgs- eller skjenkebevillingen inndratt i minimum én uke.

På denne siden kan du lese mer om prikktildelingssystemet.