Regler ved salg og skjenking

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. 

Ruspolitisk handlingsplan for kommunene Røyrvik, Lierne, Namsskogan, Høylandet, Grong og Snåsa 2018 - 2021. (PDF, 907 kB)

 

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.
 

Alkoholforskriften 

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.
 

Serveringsloven 

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

 

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider 

Kommunestyret har vedtatt Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker i Snåsa kommune.
 

Kontroll av salg- og skjenkesteder