Salg-og skjenketider

Oppgitte tider er rammen for skjenking. Skjenkesteder kan ha bevilling med kortere skjenketid, og de står også fritt i å selv stoppe skjenking tidligere.

Rammer for salgstider

 • Hverdager: kl. 08.00 - 20.00
 • Lørdager: kl. 08.00 - 18.00
 • Onsdag før skjærtorsdag: kl. 08.00 - 18.00
 • Påskeaften: kl. 08.00 - 16.00
 • Dagen før 1. mai - kl. 08.00 - 20.00
 • Dagen før 17. mai - kl. 08.00 - 20.00
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag: kl. 08.00 - 20.00
 • Pinseaften: kl. 08.00 - 16.00
 • Juleaften: kl. 08.00 - 16.00
 • Nyttårsaften: kl. 08.00 - 18.00
 • Valgdag: kl. 08.00 - 20.00 
 • Søndager og helligdager er det ikke ølsalg

Rammer for skjenketider 

 • Brennvin (over 22 volumprosent): Klokken 13:00 - 01:00 alle dager. 
 • Øl/vin (under 22 volumprosent) : Klokken 08:00 - 02:00  alle dager.