Salg, servering, skjenking og arrangementer

Vær oppmerksom på at enkelte typer arrangement enten har søknadsplikt eller meldeplikt hos politiet, uavhengig om det skjenkes alkohol eller ei. Arrangementer som har søknadsplikt er arrangementet som har et omfang som åpenbart medfører behov for betydelige reguleringer av ferdsel eller vakthold. Søknadsfrist er minimum fire uker før arrangementet starter.

Arrangementer som har meldeplikt er arrangement på offentlig sted, eller hvis arrangementet er offentlig tilgjengelig. Frist for å melde er minimum to uker før arrangementet starter.

Melde-/søknadsskjema finner du her: https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/skjema-for-arrangementer/
Politivedtektenes §25 omtaler også dette.