Eiendomsskatt - ny taksering av eiendommer i Snåsa kommune

Snåsa kommune skal taksere eiendommene i kommunen på nytt for året 2024. Dette skal etter loven normalt skje hvert tiende år.
Kommunestyret har bestemt at en skal benytte seg av Skatteetatens boligverdigrunnlag; eiendomsskattelovens § 8 C-1. Dette gjelder for de fleste boligeiendommene i kommunen. Eiendommer med boligverdigrunnlag fra Skatteetaten, vil ikke bli befart eller vurdert av kommunens eiendomsskattetakstnemnd.

Hvis det er konkrete forhold du ønsker skal vurderes, gi oss beskjed på e-post til eiendomsskatt@snasa.kommune.no eller telefon 941 49 827 (telefontid 09.00-11.00 og 12.00-15.00). Epost vil bli håndtert og telefon er kun betjent fra tirsdag 11. april til fredag 21. april 2023.

Befaringen vil i hovedsak foregå i perioden april til juli 2023.

Les hele dokumentet her (PDF, 4 MB)