Informasjon fra Snåsa kommune vedrørende invasjonen av Ukraina

Mange opplever nok en bekymring for situasjonen i Ukraina, og de mulige konsekvenser dette kan få for oss også i Norge og Snåsa. Det er viktig å presisere at man per i dag ikke har noe økt beredskapsnivå eller vurderer at faren alvorlige hendelser her hjemme er overhengende.

Snåsa kommune tar allikevel situasjonen på alvor og vi gjennomgår våre beredskapsplaner og gjør vurderinger ut fra dagens situasjon sammen med norske myndigheter og lokale beredskapsaktører. Ut over dette er det ikke anbefalt eller vurdert som hensiktsmessig å iverksette andre tiltak på det nåværende tidspunkt.

Ulykker med radioaktivt nedfall har vært, og er fortsatt, en del av Snåsa kommune sin beredskapsplan, og vi har et beredskapslager med Jod-tabletter. Hendelsene i Ukraina har ikke forårsaket utslipp, og risikoen her hjemme er ikke vurdert som økt. Nasjonale anbefalinger for innbyggernes egenberedskap er ikke endret, men hvis du ønsker å lese mer om egenberedskap kan du gjøre det på www.sikkerhverdag.no 

Snåsa kommune gjør sine nødvendige forberedelser for å eventuelt ta imot flyktninger fra Ukraina som har behov for en trygg havn, og vi har svart ut sentrale myndigheter på hvilken kapasitet vi har ut fra dagens situasjon. Det vil nok uansett ta litt tid før dette eventuelt blir aktuelt i Snåsa, men vi skal være klare med husrom og hjerterom.

Konsekvenser for forbrukere og næringsliv i Norge kan være at priser på strøm, drivstoff og mat kan gå opp. Vi er godt rustet i Norge for slike utfordringer og er trygge på at norske myndigheter vil treffe de nødvendige tiltak for å ivareta dette.

Se ellers generelle råd på kommunens hjemmeside under «Aktuelt». Ta kontakt ved behov for noen å snakke med eller hvis du har spørsmål.

Les mer om tjenester for psykisk helse i Snåsa

 

Arnt Einar Bardal   
Ordfører  
                           

Rolf Sturla Velde
Varaordfører