Avdekking i Snåsa barnehage

 1. Varsling - Den som får kunnskap/mistanke om mobbing, diskriminering, vold eller rasisme varsler ledelsen ved pedagogisk leder/styrer.
   
 2. Undersøking - sette i gang undersøking. Alle på avdelingen må bidra
  1. Innsamling av informasjon - Hva vet vi allerede?
  2. Samtale med foresatte til barn som en mistenker er utsett for krenkende ord og handlinger. Skal si noe om avdekking, og sette en tidsfrist for denne. (2-3 uker)
  3. Observasjon i barnehage (overganger, frilek, utelate og oppstart av aktiviteter) Se ressurser.
  4. Barnesamtaler: De voksne snakker med et utvalg av barna (kanskje alle på samme alderstrinn?). Viktig at en snakker med en variert gruppe av barna.
  5. Sammen med barnesamtalene kan en gjerne bruke bussøvelsen.
    
 3. Konklusjon – Pedagogisk leder/styrer konkluderer på bakgrunn av undersøkingen om barnet har vært utsett for krenkende ord og handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme eller ikke. Er barn utsett for krenkinger, må det lages en aktivitetsplan (se ressurser). Denne planen skal være tidsbegrenset.

Ressurser

Sjekkliste miljø  (PDF, 45 kB) Sjekkliste voksne  (PDF, 82 kB) 

 Observasjonsplan (PDF, 93 kB) Dialogmodellen  

 Barnesamtale  (PDF, 48 kB)  Observasjonsverktøy (PDF, 77 kB)

 

Lover