Veiviser, barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Det kan oppleves som overveldende å få et barn med nedsatt funksjonsevne. Her har vi samlet en oversikt over de forskjellige tjenestene og tilbudene sortert på alder. 

Oversikt over hjelp og tilbud for barn og ungdom i ungdomsskolealder som har en funksjonsnedsettelse.

Oversikt over tilbud om hjelp og tilrettelegging for barn og unge fra 6-13 år med ulike funksjonsnedsettelser

Oversikt over tilbud om hjelp og tilrettelegging for gravide som venter barn, og barn opp til 6 år som har en funksjonsnedsettelse.