Veiviser 6-13 år

Oversikt over tilbud om hjelp og tilrettelegging for barn og unge fra 6-13 år med ulike funksjonsnedsettelser

Hjelp til barnet og familien - i og utenfor hjemme

 Skole

Spesialisthelsetjenesten 

 Fritid

NAV stønader

 Kurs og tilbud for pårørende 

Brukerorganisasjoner

Nyttige nettsteder