Veiviser 13-16 år

Oversikt over hjelp og tilbud for barn og ungdom i ungdomsskolealder som har en funksjonsnedsettelse.

Hjelp til ungdommen og familien - i og utenfor hjemmet

Ungdomsskole

Fritid

Spesialisthelsetjenesten

NAV-stønader

Kurs og tilbud for pårørende

Brukerorganisasjoner

Nyttige nettsteder