Småviltjakt

Småvilt kan jaktes med både hagle og rifle. Jakta kan utøves av alle som har gyldig jegeravgift og tillatelse fra grunneier.

Alle viltarter som ikke er storvilt, blir regnet som småvilt. Alle jaktbare fugler og arter som hare, bever, rødrev og mårdyrene (unntatt jerv) regnes derfor som småvilt.

Det er bare et fåtall av småviltartene det er lov å jakte på. For alle jaktbare arter er det fastsatt jakttider. Aldersgrensen for å utøve småviltjakt uten tilsynsjeger er 16 år.

Kjøp jaktkort

for Snåsa på Inatur.no

Småviltjakt på Miljødirektoratets hjemmeside.