Jakt

Jaktåret starter 1. april.

Det er du som jeger som må skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan gjøre innskrenkninger innenfor de jakttider og fangsttider som er fastsatt. Innskrenkninger kan også gis i forbindelse med områdevern fastsatt i medhold av naturmangfoldloven.

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12 til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften eller første påskedag.

Artikkelliste