Storviltjakt

Jakt på elg, hjort, rådyr og villrein krever en fellingstillatelse på storvilt som spesifiserer hvilke dyr du kan skyte i et gitt område.

Jaktveileder