Bosetting av flyktninger i Snåsa kommune

Bosetting av flyktninger i Snåsa kommune

Ny oppfriskningsdose (4.dose) til personer 65 år og eldre.

Alle som er 65 år og eldre kan møte på drop-in vaksinering på Snåsa helsehus, inngang 1 etasje ved gamle sykeheimen:

Fredag den 19 august kl.9.00 – 11.00 eller 12.00-14.00  

Vaksinen er gratis.

Orientering fra politiet:
Etter gjennomført rekrutteringsprosess har vi dessverre ikke fått ansatt fast politikontakt for deres kommuner. Derfor blir stillingen utlyst på nytt.

Sånn reiser du med fleksibel transport i Snåsa kommune.

Når du ikke er i stand til å mestre hverdagen eller du kjenner noen som trenger hjelp.

På hjemmesiden til IMDI kan nå frivilligheten søke midler til tiltak, arrangementer o.l. knyttet opp mot flyktninger fra Ukraina.

Til toppen