Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Trøndelag

Snåsa kulturskole skal være en møteplass der barn, ungdom og voksne kan utvikle sine musikalske og kulturelle ferdigheter innenfor det tilbudet som til enhver tid blir gitt.

Kulturskolen sitt mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

Snåsa kulturskole sin visjon:

Musikk, dans, visuelle kunstfag, skapende skriving, kokkekunst og drama er for alle. ALLE ER FØDT KUNSTNERE!

Søknadsfrist: 5. juni 2020

Les mer om hvordan søke kulturskoleplass

Kulturskolens brosjyre 2020 (DOC, 198 kB)

Det er fremmet forslag på valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 – 2025
Jordskiftemeddommere for perioden 01.01.21 – 31.12.24
Meddommere til lagmannsretten 2021 – 2024
Meddomemre til Tingretten 2021 – 2024
Forslagene legges ut til høring med høringsfrist 05.06.20. 

Evt. Tilbakemelding sendes Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

eller epost: postmottak@snasa.kommune.no. 

Endelig valg foretas av kommunestyret 25.06.20. 

Åpningstid kl 09.00 - 15.00

Steinkjer kommune har drevet gjenvinningsstasjon på Semsøra siden 2009, og har etter anmodning fra Fylkesmannen søkt om videre tillatelse etter forurensingsloven til drift av anlegget. Virksomheten ligger på Semsøra gnr. 14. bnr.79, fnr 32 i Snåsa kommune.

Fylkesmannen vil nå legge søknaden ut til offentlig ettersyn og ber om at evt merknader og kommentarer sendes til Fylkesmannen innen 14. juni 2020 til fmtlpost@fylkesmannen.no 

Viser til artikkel fra NRK. Dette er også høyaktuelt for Snåsa.

Her ligger linker til opptak av offentlige møter.

 

Kommunestyremøter

 

Formannskapsmøter

 

Snåsa Kommune har nå inngått avtale om tilgang til tilskuddsportalen. Det vil gi kommunalt ansatte og lag og foreninger tilgang til å søke etter aktuelle tilskudd via deres database.

Snåsa kommune har fått nytt sentralbord og dermed nye telefonnummer.

3 telefonnummer er fortsatt de samme:

Snåsa legekontor 74138350

Pleie- og omsorg 74138300

Snåsa kommune, sentralbord 74138200

Til toppen