Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

AtB - Nye rutetider fra 7. august 2021

Fra 7. august er det Vy Buss, TrønderTaxi og Taxi Midt-Norge som skal kjøre buss og fleksibel transport i Trøndelag.  Her får du vite mer om tilbudet. 

3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar iverksettes nå. Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose:

Snåsa kommune starter nå vaksinering  av ungdom i alderen 12 – 15 år. Det er innhentet samtykke fra foreldrene.

Sånn reiser du med fleksibel transport i Snåsa kommune.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.    

Det planlegges for vaksinering av ungdom i alderen 12 – 15 år i uke 37 og 38.

Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra foresatte før vaksinering. Se samtykke skjema her.

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

16 og 17 åringer som går på Grong videregående skole, vaksineres mandag 30.08.21, de som bor på hybel i nabokommuner får tilbud om vaksine i kommunen de oppholder seg. Og hvis det er 16 og 17 åringer i Snåsa som ikke har fått innkalling til time ta kontakt på vaksinetelefon 91 85 30 87.  

FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

Vi har nå tilstrekkelig med vaksiner til alle i prioriteringsgruppene og vi fremskynder timer. Men vi kan ikke fremskynde mer enn at det går 3 uker mellom 1 og 2 dose.  

 

Nå er det igjen duket for Beintøft, Norges største gå-til-skolen-aksjon. Fra 30. august -24. september, skal barneskoleelever (1.-7. klasse) over hele Norge konkurrere mot hverandre om å komme seg til og fra skolen på den mest miljøvennlige måten. Vi ønsker å inspirere elevene til å gå, sykle eller ta kollektivt skolen. Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere og området rundt skolen blir tryggere. Det er gratis å delta og den tøffeste klassen vinner hele 30 000 kr.

Til toppen