Bosetting av flyktninger i Snåsa kommune

Norge har beredskap mot atomulykker og villede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering.

Orientering fra politiet:
Etter gjennomført rekrutteringsprosess har vi dessverre ikke fått ansatt fast politikontakt for deres kommuner. Derfor blir stillingen utlyst på nytt.

Sånn reiser du med fleksibel transport i Snåsa kommune.

Når du ikke er i stand til å mestre hverdagen eller du kjenner noen som trenger hjelp.