NORDLANDSBANEN km 137,44 – 170,4, GBNR. 332/5 m.fl.

Vilt-/sikringsgjerde mellom Sundet og Jørstadelva

Nabovarsel

På vegne av tiltakshaver Bane NOR v/ Per Øyvind Mohus varsles det om at det planlegges å søke om dispensasjon/tillatelse til å etablere vilt-/sikringsgjerde på sør-/østsida av jernbanen på strekningen mellom Sundet i Steinkjer kommune og Jørstadelva i Snåsa kommune. Søknaden om tiltak omfatter eiendommene gårds- og bruksnummer (gbnr.) 332/5, 333/4, 330/9, 326/4, 316/21, 310/8, 373/38, 373/39, 309/8 m.fl.

Det er avholdt et avklaringsmøte med Steinkjer kommune den 07.12.2023 og med Snåsa kommune den 01.03.2024.
Naboer og gjenboere er varslet via Altinn. Berørte myndigheter varsles om tiltaket via e-post.

Informasjonsmøte

Det blir avholdt et informasjonsmøte på teams tirsdag den 2.4.2024 kl 19.30.
Lenke for å delta på møtet: Click here to join the meeting

Innspill/merknader sendes skriftlig som:

   -  svar til nabovarselet via Altinn eller
   -  epost sissel.enodd@multiconsult.no eller
   -  per brev Multiconsult v/ Sissel Enodd Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim.

Spørsmål kan rettes til:

Bane NOR v/ Per Øyvind Mohus på epost per.oyvind.mohus@banenor.no  eller på tlf. 908 52 768
Multiconsult v/ Sissel Enodd på epost sissel.enodd@multiconsult.no  eller på tlf. 452 69 562

Frist for å sende innspill/merknader er 5.4.2024.

Vedlegg:

F1_Følgebrev_Nabovarsel (PDF, 3 MB)
D1_Situasjonsplan_IUP-00-C-01275 (PDF, 21 MB)
E2_Prinsipptegning_vegstikkgjerde_IUP-00-J-01217 (PDF, 239 kB)
E1_Prinsipptegning_gjerde_IUP-00-J-01216 (PDF, 167 kB)