Temaplaner og andre planer

Temaplaner og andre planer
Planer i alfabetisk rekkefølge
Arbeidsgiverpolitisk handlingsplan - Kommunestyresak 72/12 (PDF, 212 kB)
Arkivplan - Administrativt vedtak 31.12.2013
Beitebruksplan - Kommunestyresak 45/11 (PDF, 2 MB)
Demensplan 2010 - 2020 - Kommunestyresak 22/11
Demensplan 2010 - 2020 Samisk - Kommunestyresak 22/11 (PDF, 579 kB)
Energi- og klimaplan - Kommunestyresak 7/09 (PDF, 2 MB)
Etiske retningslinjer - Kommunestyresak 29/05 (PDF, 2 MB)
Folkehelseplan 2014-2015 - Kommunestyresak 97/14 (PDF, 3 MB)
Handlingsplan Helse pleie omsorg 2018-2028 - Kommunestyresak 6/10 (PDF, 2 MB)
Handlingsplan for mestringsteknologi / velferdsteknologi - Kommunestyresak 47/21 (PDF, 2 MB)
Handlingsplan for vold i nære relasjoner i IN 2015-2018 - Kommunestyresak 54/15 (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan idrett, fritid og fysisk aktivitet 2022-2030 (PDF, 11 MB)
Kompetanse- og rekrrutteringsplan for Helse pleie og omsorg 2019-2022 - Kommunestyresak 09/19 (PDF, 2 MB)
Kriseplan - Revidert nov 2022 (PDF, 515 kB)
Landbruksplan - Kommunestyresak 46/11 (PDF, 749 kB)
Museumsplan 2015-2020 - Vedlegg (PDF, 18 MB)
Plan for habilitering og rehabilitering - Kommunestyresak 39/19 (PDF, 4 MB)
Plan for helsemessig og sosial beredskap - Oppdatert 09.09.2019 (PDF, 701 kB)
Plan for psykisk helse og rus 2021-2024 - Kommunestyresak 30/21 (PDF, 572 kB)
POSOM - rutinebeskrivelse godkjent i HOVO 10.01.21 - oppdatert 17.06.24 (PDF, 479 kB)
Smittevernplan oppdatert 09.01.2024 (PDF, 394 kB)
Trafikksikkerhetsplan 2016-2018 - Kommunestyresak 59/16 (PDF, 643 kB)
Tildelingskriterier Pleie-og omsorgstjenesten - Kommunestyresak 50/20 (PDF, 419 kB)