Åpne / Stengte rekreasjonsløyper med kart

Facebook

Se besøkskjøring til fjellgårdene Gaundalen og Gjevsjøen

Elektronisk kart

Åpne og stengte rekreasjonsløyper med kart
Nr. Løype med kart Strekning Tidsramme Status Informasjon
1 Andorsjøløypa (PDF, 3 MB) Andortjønna - Andorsjøen 01.03. - 01.05. Stengt
2 Bjørganløypa (PDF, 3 MB) Flåtjønna - Formokjølen 01.01. - 25.04. Stengt
3 Flåtjønnløypa (PDF, 3 MB) Myrset - Flåtjønna 01.12. - 25.04. Stengt
4 Gaundalsløypa (PDF, 3 MB) Gaundalen - Grønnlivatnet 01.12. - 10.04. Stengt Se besøkskjøring.
5 Gjevsjøløypa (PDF, 3 MB) Gjevsjøen - Livsjøen 01.12. - 01.05. Stengt Se besøkskjøring.
6 Grøningsløypa (PDF, 3 MB) Brottet - Grøningen - Langvasselva 01.12. - 01.05. Stengt
7 Hafellaløypa (PDF, 3 MB) Bjørnsjøan- Støvrakjølen - Hafella 01.12. - 01.05. Stengt
8 Langvatnetløypa (PDF, 3 MB) Solås - Myrset 01.12. - 01.05. Stengt
9 Nordsidaløypa (PDF, 4 MB) Langmoen - Trekvisla 01.12. - 01.05. Stengt
10 Reinsjøløypa (PDF, 3 MB) Imsdalen - Reinsjøen 01.12. - 01.05. Stengt
11 Roktsjøløypa (PDF, 3 MB) Imsdalen - Roktsjøen 01.12. - 01.05. Stengt
12 Solåsløypa (PDF, 3 MB) Snåsa hotell - Solås 01.12. - 01.05. Stengt
13 Storåsløypa (PDF, 3 MB) Bumyra - Andortjønna 01.03. - 01.05. Stengt
14 Sørfjelløypa (PDF, 3 MB) Holsing / Dal - Reinsjøen 01.03. - 01.05. Stengt
15 Øydingsløypa (PDF, 3 MB) Reinsjøen / Brottet (Sør) 01.12. - 01.05. Stengt
16 Øydingsløypa (PDF, 3 MB) Reinsjøen / Brottet (Nord) 01.03. - 01.05. Stengt